Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • GBP/AUD ΠΩΛΗΣΗ 99.1%
 • GBP/USD ΠΩΛΗΣΗ 66.4%
 • EUR/USD ΠΩΛΗΣΗ 88.6%
 • EUR/NZD ΠΩΛΗΣΗ 99.9%
 • AUD/CAD ΑΓΟΡΑ 65%
 • USD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 90.2%
 • AUD/NZD ΠΩΛΗΣΗ 77.3%
 • NZD/CAD ΑΓΟΡΑ 97.2%
 • USD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 81.7%
 • NZD/USD ΑΓΟΡΑ 58.1%
 • AUD/USD ΑΓΟΡΑ 57.8%
 • EUR/CAD ΠΩΛΗΣΗ 85%
 • EUR/GBP ΠΩΛΗΣΗ 93.4%
 • CAD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 98.4%
 • GBP/CAD ΠΩΛΗΣΗ 63.1%
 • EUR/AUD ΠΩΛΗΣΗ 93.3%
 • NZD/CHF ΑΓΟΡΑ 99.5%
 • XAU/USD ΠΩΛΗΣΗ 60.9%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 89.9%
 • EUR/CHF ΠΩΛΗΣΗ 70.7%
 • USD/CHF ΑΓΟΡΑ 52.9%
 • EUR/JPY ΑΓΟΡΑ 54.8%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 88.5%
 • GBP/JPY ΑΓΟΡΑ 58.2%
 • AUD/JPY ΑΓΟΡΑ 80.9%
 • GBP/NZD ΠΩΛΗΣΗ 94.9%
 • JPN225 ΠΩΛΗΣΗ 64.7%
 • NZD/JPY ΑΓΟΡΑ 66.7%
 • GBP/CHF ΑΓΟΡΑ 80%
 • U ΠΩΛΗΣΗ 88.9%